Oferta

Rekultywacja

RDM EKO

  • Zagospodarowanie wyrobisk.
  • Rekultywacja terenów.
  • Gospodarka odpadami.
  • Doradztwo.

Zajmujemy się profesjonalnym przywracaniem naturalnego stanu środowiska, które zostało zanieczyszczone i zdegradowane głównie przez przemysł górniczy. Przy rekultywacji terenów zachowujemy określone przez polskie prawo standardy jakości, posiadamy wszelkiego rodzaju pozwolenia i dokumenty zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska.

Zagospodarowujemy również odpady w tym produkty uboczne powstałe ze spalania węgla, które mogą stanowić cenny surowiec lub materiał wykorzystywany w przemyśle betonowym, drogowym oraz rekultywacji. Nasze działania mają na celu unieszkodliwienie odpadów oraz obrót nimi w celu ponownego wykorzystania zgodnie z wymogami określonymi przez polskie prawo.