Home

KONTAKT

Header


RADAMO      RADAMO      RDM EKO

Główny obszar działalnośći RDM EKO to:


- zagospodarowanie wyrobisk
- rekultywacja terenów
- gospodarka odpadami
- doradztwoZajmujemy się profesjonalnym przywracaniem naturalnego stanu środowiska, które zostało zanieczyszczone i zdegradowane głównie przez przemysł górniczy. Przy rekultywacji terenów zachowujemy określone przez polskie prawo standardy jakości, posiadamy wszelkiego rodzaju pozwolenia i dokumenty zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska.

Zagospodarowujemy również odpady w tym produkty uboczne powstałe ze spalania węgla, które mogą stanowić cenny surowiec lub materiał wykorzystywany w przemyśle betonowym, drogowym oraz rekultywacji. Nasze działania mają na celu unieszkodliwienie odpadów oraz obrót nimi w celu ponownego wykorzystania zgodnie z wymogami określonymi przez polskie prawo.

Głównym obszarem naszej działalności jest rekultywacja wyeksploatowanych wyrobisk służąca przywróceniu terenom ich pierwotnej wartości przyrodniczej ( odkupujemy stare wyrobiska).DORADZTWO

W tym zakresie prowadzimy także działalność doradczą. Nasi specjaliści z zakresu ekologicznych rozwiązań służących przywracaniu środowisku naturalnych walorów doradzają m.in. w ramach planowania działań, doboru odpowiednich technik, optymalizacji kosztów. Dzięki wiedzy i fachowemu podejściu zniszczone tereny odzyskują swoje wartości.

Zajmujemy się przygotowaniem wniosków za opłaty środowiskowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, decyzje na przetwarzanie odpadów, decyzje środowiskowe.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców oraz osoby prywatne,
które potrzebują doradztwa bądź wykonania konkretnych usług w zakresie naszej oferty.


KONTAKT