Home

KONTAKT

Header

RADAMO      RDM LOGISTIC      RDM EKO


KontaktKoordynator RDM GROUP

Mariusz Słowikowski
533 - 777 - 533
biuro@rdmgroup.pl

Zapytania i oferty:
533 - 888 - 533
oferta@rdmgroup.pl


RDM Mineral Sp. z o.o

ul.Chełmżyńska 211
04-458 Warszawa

NIP: 5252563722
REGON: 146862530
KRS: 0000479952

Kapitał zakładowy : 100 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydz. Gosp.

Konto bankowe: BZ WBK S.A.
29 1090 1841 0000 0001 2186 7922
RDM Logistic Sp. z o.o

ul.Chełmżyńska 211
04-458 Warszawa

W organizacji


RDM Eko Sp. z o.o

ul.Chełmżyńska 211
04-458 Warszawa

NIP: 5252563716
REGON: 146862547
KRS: 0000478121

Kapitał zakładowy : 100 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydz. Gosp.

Konto bankowe: BZ WBK S.A.
50 1090 1841 0000 0001 2186 7932