KONTAKT

RADAMO

Produkcja i sprzedaż kruszyw
Usługi refulerem ( pogłębiarką)
Usługi sortowania kruszyw
Rozbiórki i roboty ziemne

RADAMO

Transport drogowy
Dostawa kruszyw
Wynajem maszyn
Logistyka

RDM EKO

Zagospodarowanie wyrobisk
Gospodarka odpadami
Rekultywacja terenu
Doradztwo